Vitenskap Directory

Site Listings

dokpro.uio.no: Dokumentasjonsprosjektet
Digitalisering av humanistisk arkivmateriale. Ordbøker, bibliografier, stedsnavnsdatabaser og annet.
www.dokpro.uio.no/


klif.no: Klif - Miljøteknologi
Vi deltar i Miljøverndepartementets og Nærings-og handelsdepartementets arbeid med å utvikle en nasjonal strategi for miljøteknologi.
www.klif.no/miljoteknologi


vestforsk.no: - Vestlandsforsking
Eit regionalt oppdragsbasert forskingsinstitutt med kontor i Sogndal. Instituttet er inndelt i miljøgruppa, it-gruppa og Samfunnsforskingsgruppa.
www.vestforsk.no/


rhd.uit.no: Registreringssentral For Historiske Data
En nasjonal institusjon som har til formål å gjøre historisk kildemateriale tilgjengelig i et elektronisk format. RHD dataregistrerer de originale folketellingene og ...
www.rhd.uit.no/


demografi.no: Ndf Hovedside
Hjemmesider for Norsk Demografisk Forening /Home pages for Norwegian Demographic Society
www.demografi.no/


Add Site or Add URL to Submit Site to the Vitenskap Directory